Seuran organisaatio ja toiminta

Säännöt, arvot ja päämäärä

Karhulan Katajaisten säännöt löytyvät TÄÄLTÄ.

Seuran päämääränä on:

 • tarjota monipuolista ja laadukasta liikuntaa terveysliikunnasta kilpaurheiluun
 • olla mukana ohjaamassa lapsia ja nuoria terveelliseen, turvalliseen ja vastuulliseen elämään
 • lisätä yleisurheilun ja liikunnan harrastajamääriä alueella
 • tarjota laadukasta yleisurheiluvalmennusta ja kuulua kärkiseurojen joukkoon Suomessa
 • järjestää eritasoisia ja -luonteisia yleisurheilukilpailuita
 • edistää yhteisöllisyyttä
 • kehittää ja parantaa omaa toimintaansa aktiivisesti

Seuran arvoja ovat:

 • osaaminen
 • tavoitteellisuus
 • yhteisöllisyys
 • oikeudenmukaisuus
 • ahkeruus
 • positiivisuus
 • iloisuus

Seuran organisaatio

Seuran ylin päättävä elin on seuran kokous. Vuosittain järjestetään kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.

Seuran päivittäisestä toiminnasta vastaa johtokunta. Johtokunnan jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa.

Johtokunta

Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunnan tehtävänä on seuran tavoitteiden määrittely ja toteuttaminen. Johtokunta organisoi seuran toiminnan ja tiedotuksen. Johtokunta vastaa seuran taloudellisten perusteiden ja tavoitteiden määrittelystä ja niiden toteutumisen seurannasta.

Johtokunta vastaa itse omasta järjestäytymisestään ja nimeää henkilöt tarvittaviin toimenkuviin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat:

Puheenjohtaja

 • Yleisvastuu johtokunnan toimittamisesta
 • Seuran edustaminen
 • Seuran kehittäminen
 • Seuran talous yhteistyössä talousvastaavan kanssa

Varapuheenjohtaja

 • Puheenjohtajan sijaistaminen hänen ollessa estynyt

Taloudenhoitaja

 • Seuran talouden suunnittelu ja seuranta

Kilpailuvastaava

 • Seuran järjestämän yleisurheilukilpailutoiminnan organisointi

Asuvastaava

 • Seuran asusteet (kilpailuasut yms.)

Junioripäällikkö

Seuran palveluksessa toimii junioripäällikkö. Junioripäällikkö vastaa seuran urheilukoulu- ja aloittavien valmennusryhmän toiminnan käytännön organisoimisesta yhteistyössä johtokunnan kanssa.